Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2012

nieprzespane-noce
4385 e51d 500
Między kartkami.
Reposted frompesy pesy viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
nieprzespane-noce
2939 f288
Reposted frombatgirl batgirl viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
5533 a6cc
Reposted fromtraveltheworld traveltheworld viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
4592 eb60 500
Reposted fromkabliukai kabliukai viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
9369 540d
Reposted frombluecat bluecat viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
0859 15d0
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
1396 ec79
Reposted fromRedPenny RedPenny viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
Teraz zawsze jestem sobą. Tak długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz
nieprzespane-noce
nieprzespane-noce
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— "Spotkałem" Adam Ziemianin
Reposted frommonamor monamor viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello; dobra lekcja
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
Tak wielka jest ta bliskość, że miejsca brak na jeden obcy oddech.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromexny exny viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
Na strach pomaga wymarsz. Gdziekolwiek. W dal albo w siebie. Bo strach nie umie chodzić, umie tylko pełzać. Więc kiedyś wreszcie wyrusz. Możesz nie dojść do celu, zawrócić w pół drogi. I co z tego? Lepiej nawet błądzić, ale iść, niż stać w miejscu i dać się zeżreć ślimakom. 
— Fabian Błaszkiewicz
Reposted fromMissTake MissTake viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
Cierpliwość jest codzienną formą miłości.
— J. Ratzinger
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
6461 044c
Reposted fromproof proof viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
nieprzespane-noce
Zmiany przychodzą jak lekki wiatr, który porusza zasłony o poranku i jak delikatne perfumy pachnące dzikimi kwiatami, ukrytymi w trawie.
— J. Steinbeck
Reposted fromharmony harmony viapazdi pazdi
nieprzespane-noce
Jest tu nieprzytomnie pięknie i chodzę cały spuchnięty ze szczęścia. Wino płynie szeroko pomieszane z muzyką i niebieskim winnic dymem.
— herbert
Reposted frommarysia marysia viapazdi pazdi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl